Chuỗi sản xuất ngành tôm có nguy cơ đổ vỡ

Cải tạo am đầm chuẩn bị vụ mùa nuôi tôm. Ảnh: Nhật Hồ
Cải tạo am đầm chuẩn bị vụ mùa nuôi tôm. Ảnh: Nhật Hồ
Cải tạo am đầm chuẩn bị vụ mùa nuôi tôm. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top