Chung tay hỗ trợ Bắc Giang, không để nông sản phải đổ bỏ do thối hỏng

Nhiều loại nông sản, đặc biệt là vải thiều của Bắc Giang đang được đẩy mạnh tiêu thụ. Ảnh: Thu Thủy
Nhiều loại nông sản, đặc biệt là vải thiều của Bắc Giang đang được đẩy mạnh tiêu thụ. Ảnh: Thu Thủy
Nhiều loại nông sản, đặc biệt là vải thiều của Bắc Giang đang được đẩy mạnh tiêu thụ. Ảnh: Thu Thủy
Lên top