Chung tay để vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bứt phá

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai.
Lên top