Chứng khoán: Xuống tiền thời điểm này có bao nhiêu cơ hội thắng?

Dù mạch 9 phiên tăng liên tiếp đã dứt nhưng cơ hội trên thị trường chứng khoán vẫn còn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Dù mạch 9 phiên tăng liên tiếp đã dứt nhưng cơ hội trên thị trường chứng khoán vẫn còn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Dù mạch 9 phiên tăng liên tiếp đã dứt nhưng cơ hội trên thị trường chứng khoán vẫn còn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top