Chứng khoán: Vượt mốc 970, mục tiêu đỉnh 1.000 điểm có khả thi?

Đà tăng ngắn hạn của chứng khoán được cho rằng sẽ tiếp tục. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Đà tăng ngắn hạn của chứng khoán được cho rằng sẽ tiếp tục. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Đà tăng ngắn hạn của chứng khoán được cho rằng sẽ tiếp tục. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top