Chứng khoán tuần qua: Các mã VNM, CTG và BID bị bán ròng mạnh nhất

Điểm trừ duy nhất trên thị trường chứng khoán tuần qua là khối ngoại liên tục bán ròng trong cả 5 phiên.
Điểm trừ duy nhất trên thị trường chứng khoán tuần qua là khối ngoại liên tục bán ròng trong cả 5 phiên.
Điểm trừ duy nhất trên thị trường chứng khoán tuần qua là khối ngoại liên tục bán ròng trong cả 5 phiên.
Lên top