Chứng khoán tuần mới: Đáy nào mới là đáy cuối cùng?

Biểu đồ Vn-Index ngày 20.3.2020 (nguồn: tradingview.com).
Biểu đồ Vn-Index ngày 20.3.2020 (nguồn: tradingview.com).
Biểu đồ Vn-Index ngày 20.3.2020 (nguồn: tradingview.com).
Lên top