Chứng khoán: Trượt đỉnh, leo đỉnh và thách thức đỉnh mới

Chứng khoán có một tuần vượt qua đỉnh cũ. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán có một tuần vượt qua đỉnh cũ. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán có một tuần vượt qua đỉnh cũ. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top