Chứng khoán: Trước sự khó chịu của thị trường nên hành động thế nào?

Thị trường chứng khoán đang khó lường nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi. Ảnh minh họa:Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang khó lường nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi. Ảnh minh họa:Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang khó lường nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi. Ảnh minh họa:Thế Lâm.
Lên top