Chứng khoán: Tình trạng nghẽn lệnh chuyển từ phiên chiều sang phiên sáng

Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán xảy ra ngay tại phiên sáng trong 2 ngày giao dịch (7-8.4) trở lại đây. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán xảy ra ngay tại phiên sáng trong 2 ngày giao dịch (7-8.4) trở lại đây. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán xảy ra ngay tại phiên sáng trong 2 ngày giao dịch (7-8.4) trở lại đây. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Lên top