Chứng khoán: Thị trường đang tích lũy, chưa sẵn sàng cho nhịp tăng mới

Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn đi ngang tích lũy. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn đi ngang tích lũy. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn đi ngang tích lũy. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top