Chứng khoán: Thị trường đang được “nuôi cho tăng” để thịt?

Cảnh báo rủi ro đang gia tăng trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Cảnh báo rủi ro đang gia tăng trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Cảnh báo rủi ro đang gia tăng trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top