Chứng khoán: Thanh tra HoSE và trách nhiệm để dự án KRX 9 năm chưa xong

Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán diễn ra thường xuyên trên sàn HoSE từ tháng 6.2020 trở lại đây. Ảnh: Thế Lâm
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán diễn ra thường xuyên trên sàn HoSE từ tháng 6.2020 trở lại đây. Ảnh: Thế Lâm
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán diễn ra thường xuyên trên sàn HoSE từ tháng 6.2020 trở lại đây. Ảnh: Thế Lâm
Lên top