Chứng khoán tháng 10: Ngành dầu khí, bất động sản, bán lẻ phục hồi

Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ có tín hiệu tích cực hơn vào quý IV. Ảnh: TL
Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ có tín hiệu tích cực hơn vào quý IV. Ảnh: TL
Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ có tín hiệu tích cực hơn vào quý IV. Ảnh: TL
Lên top