Chứng khoán tháng 10: Lo ngại hiệu ứng "tin ra là bán"

VDSC lo ngại hiệu ứng "tin ra là bán" trên thị trường chứng khoán khi các doanh nghiệp công bố báo cáo quý III.
VDSC lo ngại hiệu ứng "tin ra là bán" trên thị trường chứng khoán khi các doanh nghiệp công bố báo cáo quý III.
VDSC lo ngại hiệu ứng "tin ra là bán" trên thị trường chứng khoán khi các doanh nghiệp công bố báo cáo quý III.
Lên top