Chứng khoán: TCB, TPB, MSB, MB được nới room tín dụng ở mức cao top đầu

Hàng loạt ngân hàng được nới room tín dụng trong thời gian qua là thông tin mà nhiều nhà đầu tư chứng khoán đặc biệt quan tâm. Ảnh: LPB
Hàng loạt ngân hàng được nới room tín dụng trong thời gian qua là thông tin mà nhiều nhà đầu tư chứng khoán đặc biệt quan tâm. Ảnh: LPB
Hàng loạt ngân hàng được nới room tín dụng trong thời gian qua là thông tin mà nhiều nhà đầu tư chứng khoán đặc biệt quan tâm. Ảnh: LPB
Lên top