Chứng khoán tăng nóng, hành động thế nào để tránh rủi ro?

Thị trường chứng khoán đang cần một vài phiên điều chỉnh để tăng bền vững hơn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang cần một vài phiên điều chỉnh để tăng bền vững hơn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang cần một vài phiên điều chỉnh để tăng bền vững hơn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top