Chứng khoán: Tạm quên đỉnh 1.200 để tìm kiếm lợi nhuận thực tế hơn

Trading trong phiên là cách giao dịch chứng khoán khả dĩ hiện thực hóa cơ hội lợi nhuận trong tình trạng thị trường lình xình đi ngang. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Trading trong phiên là cách giao dịch chứng khoán khả dĩ hiện thực hóa cơ hội lợi nhuận trong tình trạng thị trường lình xình đi ngang. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Trading trong phiên là cách giao dịch chứng khoán khả dĩ hiện thực hóa cơ hội lợi nhuận trong tình trạng thị trường lình xình đi ngang. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top