Chứng khoán: Tâm lí hết sợ hãi, nhưng giá cổ phiếu cũng không còn “rẻ”

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tiến lên một mặt bằng mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tiến lên một mặt bằng mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tiến lên một mặt bằng mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top