Chứng khoán: Tâm điểm đổ dồn về dự án công nghệ KRX 600 tỉ đồng

Nhà đầu tư chứng khoán tại nhiều thời điểm trở thành "chứng sĩ mù" do tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE. Ảnh minh họa: TL.
Nhà đầu tư chứng khoán tại nhiều thời điểm trở thành "chứng sĩ mù" do tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE. Ảnh minh họa: TL.
Nhà đầu tư chứng khoán tại nhiều thời điểm trở thành "chứng sĩ mù" do tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE. Ảnh minh họa: TL.
Lên top