Chứng khoán: Rào cản nào lớn nhất ngăn bước VN-Index phá đỉnh?

Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE được cho là một trong những rào cản lớn đối với việc chính phục đỉnh 1.200 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE được cho là một trong những rào cản lớn đối với việc chính phục đỉnh 1.200 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE được cho là một trong những rào cản lớn đối với việc chính phục đỉnh 1.200 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top