Chứng khoán: “Phím hàng” - bí quyết hay vực sâu đối với nhà đầu tư F0?

"Phím hàng" không phải là cây gậy thần trong đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
"Phím hàng" không phải là cây gậy thần trong đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
"Phím hàng" không phải là cây gậy thần trong đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top