Chứng khoán: Nhịp điều chỉnh đang tạo ra mặt bằng giá hấp dẫn

Thị trường chứng khoán kết thúc tháng 1.2021 đã thiết lập một mặt bằng giá mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán kết thúc tháng 1.2021 đã thiết lập một mặt bằng giá mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán kết thúc tháng 1.2021 đã thiết lập một mặt bằng giá mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top