Chứng khoán: Nhịp điều chỉnh đang cho thấy thị trường khỏe như thế nào

Công ty chứng khoán MB đánh giá thị trường hiện vẫn rất khỏe. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Công ty chứng khoán MB đánh giá thị trường hiện vẫn rất khỏe. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Công ty chứng khoán MB đánh giá thị trường hiện vẫn rất khỏe. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top