Chứng khoán: Nhịp điều chỉnh chưa dứt mở ra cơ hội bắt đáy?

Dư báo áp lực điều chỉnh đang gia tăng trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Dư báo áp lực điều chỉnh đang gia tăng trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Dư báo áp lực điều chỉnh đang gia tăng trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top