Chứng khoán: Nhà đầu tư phản ứng “sôi sục”, Đất Xanh Group nói gì?

Một dự án của DXG đang triển khai. Ảnh:DXG.
Một dự án của DXG đang triển khai. Ảnh:DXG.
Một dự án của DXG đang triển khai. Ảnh:DXG.
Lên top