Chứng khoán: Ngưỡng cản 900 không thể chặn đứng cơ hội đầu tư

Trước ngưỡng cản 900 điểm, thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư. Ảnh: Thế Lâm.
Trước ngưỡng cản 900 điểm, thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư. Ảnh: Thế Lâm.
Trước ngưỡng cản 900 điểm, thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top