Chứng khoán: Nên bắt đầu chú ý một vài mã cổ phiếu vốn hóa lớn

Thị trường chứng khoán đã le lói tín hiệu dòng tiền luân chuyển đến một vài mã cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đã le lói tín hiệu dòng tiền luân chuyển đến một vài mã cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đã le lói tín hiệu dòng tiền luân chuyển đến một vài mã cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top