Chứng khoán: Nắm giữ hoặc mua thêm cổ phiếu có chuyển biến giá tích cực

Thị trường chứng khoán đã vượt qua giai đoạn giảm điểm mạnh một cách vững chắc. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đã vượt qua giai đoạn giảm điểm mạnh một cách vững chắc. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đã vượt qua giai đoạn giảm điểm mạnh một cách vững chắc. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top