Chứng khoán: Mục tiêu bảo toàn thành quả đầu tư trước kì nghỉ Tết

Bảo vệ thành quả trước kì nghỉ Tết là mục tiêu hàng đầu của các nhà đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Bảo vệ thành quả trước kì nghỉ Tết là mục tiêu hàng đầu của các nhà đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Bảo vệ thành quả trước kì nghỉ Tết là mục tiêu hàng đầu của các nhà đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top