Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng hết ảnh hưởng đến thị trường?

Khối ngoại bán ròng ít ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong những phiên vừa qua. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Khối ngoại bán ròng ít ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong những phiên vừa qua. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Khối ngoại bán ròng ít ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong những phiên vừa qua. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top