Chứng khoán: Khi hàng ngàn tỉ đồng thanh khoản bị “nhốt” được “giải thoát”

Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE đã giải phóng cho hàng ngàn tỉ đồng thanh khoản trên thị trường. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE đã giải phóng cho hàng ngàn tỉ đồng thanh khoản trên thị trường. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE đã giải phóng cho hàng ngàn tỉ đồng thanh khoản trên thị trường. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top