Chứng khoán: Khả năng điều chỉnh tiếp, cơ hội mua cổ phiếu giá tốt?

Chứng khoán được cho là sẽ còn điều chỉnh tiếp. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán được cho là sẽ còn điều chỉnh tiếp. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán được cho là sẽ còn điều chỉnh tiếp. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top