Chứng khoán: Khả năng còn điều chỉnh, nên linh hoạt mua và bán

Thị trường chứng khoán đang bị thử thách bởi những phiên xả hàng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang bị thử thách bởi những phiên xả hàng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang bị thử thách bởi những phiên xả hàng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top