Chứng khoán hôm nay 7.10: Vn-Index hết cơ hội 1.000 điểm?

Biểu đồ kĩ thuật Vn-Index ngày 7.10 (nguồn: FPTS).
Biểu đồ kĩ thuật Vn-Index ngày 7.10 (nguồn: FPTS).
Biểu đồ kĩ thuật Vn-Index ngày 7.10 (nguồn: FPTS).
Lên top