Chứng khoán: Hết thời mua đâu thắng đó, nên bảo toàn lợi nhuận

Chứng khoán đã qua thời mua đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán đã qua thời mua đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán đã qua thời mua đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top