Chứng khoán hay “sòng bạc”?

Sản phẩm chứng khoán phái sinh sẽ khiến cho thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn. Nguồn ảnh: THU TRANG
Sản phẩm chứng khoán phái sinh sẽ khiến cho thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn. Nguồn ảnh: THU TRANG
Sản phẩm chứng khoán phái sinh sẽ khiến cho thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn. Nguồn ảnh: THU TRANG
Lên top