Chứng khoán: Dòng tiền thử thách mốc 930, thận trọng xuống tiền

Chứng khoán được cho rằng tiếp tục thử thách mốc 930 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán được cho rằng tiếp tục thử thách mốc 930 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán được cho rằng tiếp tục thử thách mốc 930 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top