Chứng khoán: Dòng tiền mạnh, chưa có chỗ cho sự sợ hãi!

Dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn đang rất mạnh chưa cho thấy sự sợ hãi. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn đang rất mạnh chưa cho thấy sự sợ hãi. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn đang rất mạnh chưa cho thấy sự sợ hãi. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top