Chứng khoán: Điều gì xảy ra khi VN30-Index đang cao hơn VN-Index?

Chỉ số VN30-Index đang vượt qua điểm số của VN-Index trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chỉ số VN30-Index đang vượt qua điểm số của VN-Index trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chỉ số VN30-Index đang vượt qua điểm số của VN-Index trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top