Chứng khoán: Điểm danh các công ty giảm lợi nhuận trong quý III

Ước tính đang có có 15/33 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán giảm lợi nhuận trong quý III. Ảnh minh họa.
Ước tính đang có có 15/33 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán giảm lợi nhuận trong quý III. Ảnh minh họa.
Ước tính đang có có 15/33 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán giảm lợi nhuận trong quý III. Ảnh minh họa.
Lên top