Chứng khoán: Đánh theo “room VIP”, “phím hàng” có chắc thắng?

Room VIP, phím hàng đang khuấy động các trang về chứng khoán trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Room VIP, phím hàng đang khuấy động các trang về chứng khoán trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Room VIP, phím hàng đang khuấy động các trang về chứng khoán trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top