Chứng khoán đang chạy bước nước rút cuối trước khi điều chỉnh?

Chứng khoán được cho rằng đang chạy nước rút cuối trước khi điều chỉnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán được cho rằng đang chạy nước rút cuối trước khi điều chỉnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chứng khoán được cho rằng đang chạy nước rút cuối trước khi điều chỉnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top