Chứng khoán: Đà tăng giá nóng của cổ phiếu thép sẽ kéo dài tới đâu?

Giá thép tăng nóng trong thời gian vừa qua giúp giá  cổ phiếu ngành thép cũng tăng mạnh trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa. Nguồn:  Website thép Nam Kim.
Giá thép tăng nóng trong thời gian vừa qua giúp giá cổ phiếu ngành thép cũng tăng mạnh trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa. Nguồn: Website thép Nam Kim.
Giá thép tăng nóng trong thời gian vừa qua giúp giá cổ phiếu ngành thép cũng tăng mạnh trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa. Nguồn: Website thép Nam Kim.
Lên top