Chứng khoán: Có thể điều chỉnh tiếp, nên đứng ngoài hay bắt đáy?

Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top