Chứng khoán: Cổ phiếu tốt vào vùng quá bán, cơ hội cho người còn tiền

Trên thị trường chứng khoán, nhiều cổ phiếu tốt đã đi vào vùng quá bán. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Trên thị trường chứng khoán, nhiều cổ phiếu tốt đã đi vào vùng quá bán. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Trên thị trường chứng khoán, nhiều cổ phiếu tốt đã đi vào vùng quá bán. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Lên top