Chứng khoán: Có nên rót tiền vào nhóm cổ phiếu hóa chất?

Dòng tiền đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán.
Ảnh minh họa: H.M.
Dòng tiền đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán. Ảnh minh họa: H.M.
Dòng tiền đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán. Ảnh minh họa: H.M.
Lên top