Chứng khoán: Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn đang khó khăn hơn

Nhà đầu tư đang khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhà đầu tư đang khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhà đầu tư đang khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top