Chứng khoán: “Chuyện lạ” khi VN30-Index sắp đuổi kịp VN-Index

Chỉ số chứng khoán VN30-Index sắp đuổi kịp chỉ số VN-Index. Ảnh: Thế Lâm.
Chỉ số chứng khoán VN30-Index sắp đuổi kịp chỉ số VN-Index. Ảnh: Thế Lâm.
Chỉ số chứng khoán VN30-Index sắp đuổi kịp chỉ số VN-Index. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top