Chứng khoán: Chuyện hi hữu bị bóp thanh khoản, ách lệnh giao dịch?

Một lệnh ATC được đặt lúc 14h30, đến 14h53 vẫn "nằm ì" lại trên sàn công ty chứng khoán mà không chuyển qua được sàn HoSE. Ảnh: Thế Lâm.
Một lệnh ATC được đặt lúc 14h30, đến 14h53 vẫn "nằm ì" lại trên sàn công ty chứng khoán mà không chuyển qua được sàn HoSE. Ảnh: Thế Lâm.
Một lệnh ATC được đặt lúc 14h30, đến 14h53 vẫn "nằm ì" lại trên sàn công ty chứng khoán mà không chuyển qua được sàn HoSE. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top